the operating theatre presents…

the oPeRaTiNg tHeAtRe

is a micro-cinema that occupies squatted spaces to project free films and bring different people together around the mini-moviescreen for collective reflection and discussion.
the oPeRaTiNg tHeAtRe throws all kinds of stuff towards the retina of your mind’s eye – from documentaries about life and struggle to re-spliced experimental trash.
if you want to suggest some films to screen, create some possibilities for discussion, distribute programs around the place, help find and cook free dinners or collect and set up equipment email: operate@squatSTOPSPAMM.net
het oPeRaTiNg tHeAtRe

is een bioscoop die gekraakte ruimten gebruikt om gratis films te vertonen en verschillende mensen tot elkaar te brengen rond het mini filmscherm voor collectieve reflectie en discussie.
het oPeRaTiNg tHeAtRe gooit van alles voor het netvlies van je geestesoog – van documentaires over leven en strijd tot hergemonteerde experimentele zooi.
als je filmsuggesties hebt, mogelijkheden voor discussie wilt creeeren, programma’s wilt verspreiden, wilt helpen met het vinden en koken van gratis avondeten of apparatuur wilt ophalen en opzetten, email dan: operate@squatSTOPSPAMM.net